ПРОЕКТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ

Фирма ECO INDUSTRIES предлага решения за преработване и сепариране на битови и индустриални отпадъци. Извършваме проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на всякакъв вид инсталации за третиране на отпадъци. Изготвяме програми за управление на отпадъците на местно, регионално и национално ниво. Нашият екип се състои от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в разработването и изпълнението на екологични проекти.